Leon Gregorčič: Ujeti čas: zbirka negativov na steklu metliškega fotografa Antona Muche, 2018

komentarji