BANKOVEC ZA 2 000 000 DINARJEV Inv. št.: Nm 6060

komentarji