GODBENIŠKI PLAKAT 1951, Metlika 45 x 63 cm Inv. št.: PL 263

komentarji