KOLESARSKI PLAKAT 1985, Metlika, Črnomelj, Novo mesto 99 x 67 cm Inv. št.: PL 171

komentarji