1966 Metlika - pustovanje - gradnja ladje Santa Marija na Grabrijanovi pristavi 3,5 x 4 cm Inv. št.: E129

komentarji