Trobenta »F« Izdelovalec: A. Stowasser & Sahn K.k.a.p. Instr. Fabrik in Graz 1892 Inv. št. Z 1462

komentarji