Rog v »F« Izdelovalec: A. Stowasser K.k.a.p. Instrumt. Fabrik Graz Inv. št. Z 1468

komentarji