KONCERT Metlika, 28. 11. 1957, Prosvetno društvo Janez Marentič – Orkester mestne godbe Inv. št. PL 265

komentarji