Alenka Misja Muzejski kompas, Vodnik po stalni razstavi Belokranjskega muzeja za nižje razrede osnovnih šol, 2008

komentarji