ROVAŠI začetek 20. stoletja, Drašiči Inv. št.: E 769

komentarji