NAPISNA TABLA - IZVESEK Okoli leta 1935, Metlika Inv. št.: 2817

komentarji