ITALIJANSKA NAPISNA TABLA 1941, Gradac Inv. št.: P 23

komentarji