PRAŽNJA NOŠA ŽENSKE Z MALE KMETIJE, Predgrad, okrog leta 1950

komentarji