Fotografije albuma - Belokranjska ljudska noša
PRAŽNJA NOŠA ŽENSKE S SREDNJE KMETIJE Stari trg ob Kolpi, okrog leta 1930
BOTRA, Dalnje Njive, pred prvo svetovno vojno
POROČNA IN POPOROČNA OBLEKA ŽENSKE S SREDNJE KMETIJE, Zilje, leta 1923
ZIMSKA NEDELJSKA OBLEKA STAREJŠE KMETICE, Dalnje Njive, okrog leta 1930
MOŠKA POLETNA NEDELJSKA OBLEKA, Zilje, pred prvo svetovno vojno
NEDELJSKA DEKLIŠKA OBLEKA, Zilje, leta 1920
ZIMSKA OBLEKA KMEČKE GOSPODINJE, Vinica, okrog leta 1935
MOŠKA VSAKDANJA OBLEKA, Dalnje Njive, okrog leta 1950
PRAŽNJA NOŠA ŽENSKE Z MALE KMETIJE, Predgrad, okrog leta 1950
POROČNA OBLEKA OSEBENJICE IN CESTARJA, Predgrad, leta 1923
ČREDNIK, Predgrad, okrog leta 1920
PRAŽNJA NOŠA ŽENSKE S SREDNJE KMETIJE, Jelenja vas, okrog leta 1930
PRAŽNJA NOŠA ŽENSKE S SREDNJE KMETIJE, Stari trg ob Kolpi, okrog leta 1930
več slik