POROČNA IN POPOROČNA OBLEKA ŽENSKE S SREDNJE KMETIJE, Zilje, leta 1923

komentarji