ZIMSKA NEDELJSKA OBLEKA STAREJŠE KMETICE, Dalnje Njive, okrog leta 1930

komentarji