PRAŽNJA NOŠA ŽENSKE S SREDNJE KMETIJE, Stari trg ob Kolpi, okrog leta 1930

komentarji