ZIMSKA OBLEKA KMEČKE GOSPODINJE, Vinica, okrog leta 1935

komentarji