Odbor Muzejskega društva. Sedijo z leve: Ivan Drobnič, Albina Možina, Jože Dular, ki je bil leta 1952 imenovan za honorarnega upravnika muzeja, in Božidar Flajšman. Stojita Jože Prus in Gabrijel Žemlja. Manjka Lojze Zupanc. – 1950

komentarji