Fotografije albuma - O muzeju
Muzejska ekipa v koronskem času. – 31. marec 2021
New York, Milano, London, Pariz, Metlika, retro modna revija Beti. – 2016
Pedagoška dejavnost v okviru občasnih razstav. – 2007
1408 – prišli so Turki, za njimi Uskoki. – 2008
Alojz Gangl – kipar na poti v moderno. – 2009
Direktorici muzeja Andreji Brancelj Bednaršek je častni znak svobode Republike Slovenije izročil predsednik Republike Slovenije Milan Kučan. – Ljubljana, 6. februar 2002
Obnova gradu doseže največji obseg. – 1999
Ravnatelj Zvonko Rus (1981 - 1996), ravnatelj Jože Dular (1951 - 1981) in direktorica Andreja Brancelj Bednaršek (1996 - ). – 1996
Mladinski raziskovalni tabori Znanost mladini. – 1979
Krožna pot skozi 17 razstavnih sob. – 1976
Prvi razstavni prostori etnološke in kulturnozgodovinske zbirke v metliški proštiji. – 1951
Odbor Muzejskega društva. Sedijo z leve: Ivan Drobnič, Albina Možina, Jože Dular, ki je bil leta 1952 imenovan za honorarnega upravnika muzeja, in Božidar Flajšman. Stojita Jože Prus in Gabrijel Žemlja. Manjka Lojze Zupanc. – 1950
več slik