Obnova gradu doseže največji obseg. – 1999

komentarji