Ravnatelj Zvonko Rus (1981 - 1996), ravnatelj Jože Dular (1951 - 1981) in direktorica Andreja Brancelj Bednaršek (1996 - ). – 1996

komentarji